one ma 25 Visa större

Online endast

one ma 25

Ny produkt

One Solution Mikroavfettning 25 L

Mer detaljer

Mer information

Avfettningsmedel lämpligt för rengöring av starkt nedsmutsade fordon, motorer, verkstadsmaskiner mm. 

Egenskaper
Mikroavfettning är en kombination av alkalisk- och petroleumbaserad avfettning. Produkten innehåller emulgatorer som på ett unikt sätt binder lösningsmedlet till vatten, vilket gör att man får både den alkaliska effekten och petroleumets effekt. Produkten är speciellt lämplig när man bara vill använda en produkt.

Bruksanvisning
AdProLine® Mikroavfettning spädes med vatten 1:1–1:10, beroende på nedsmutsningsgrad. Observera att produkten p.g.a. hög koncentration är mycket svår att skölja av vid användning i koncentrerad form. Applicera produkten genom att spruta på med lågt tryck. Låt verka 2-5 minuter och skölj därefter noggrant med vatten. Kan även användas i bad för manuell rengöring eller maskintvätt. Tvätta aldrig i starkt solsken och låt aldrig produkten torka in innan den sköljs av med vatten.

Tekniska data
Färg                        Klar
Form/konsistens     Vätska        
Lukt                         Låg egendoft
Löslighet i vatten    Vattenlöslig
Kokpunkt                >100°C
Flampunkt               >120°C
pH                          ~9
Densitet (kg/m3)     Ca 1,0
Lagring                  +15 – +25°C.

27 andra produkter i samma kategori: